Pneumatic wash pumps

Nova 20:1 Pneumatic washing pump
Nova 30:1 Pneumatic washing pump
Nova 45:1 Pneumatic washing pump
Ghibli 10:1 Pneumatic washing pump
Sirio 32:1 Pneumatic washing pump
Omega 10:1 Pneumatic washing pump